Konstrukce dřevostavby

Stavební systém dřevostaveb je kompletně certifikovaný zkušebnou a následně je výroba jednou ročně kontrolována.

Certifikace dřevostaveb

Certifikace zahrnuje tyto základní body:

 • mechanická odolnost a stabilita konstrukce
 • požární odolnost
 • akustické vlastnosti konstrukce
 • tepelná ochrana konstrukce
 • hygienické předpisy konstrukce

V celém stavebním systému se používají natolik kvalitní materiály, aby bylo zajištěno splnění zmiňovaných požadavků v hodnotách minimálně, jaké jsou požadovány i na zdících systémech, u kterých však nejsou vždy certifikovány.

Všechny tyto změny mají za následek změnu rozsahu nebo systému zakládání spodní stavby (základové desky). V základní ceně je spodní stavba (základová deska) pro daný typ domu v provedení dle vzorového projektu Simply Invest, rodinné domy s.r.o., s výškou horní hrany spodní stavby (základové desky) 200 mm nad upraveným terénem. Tepelná izolace po obvodu soklu základu je provedena polystyrenem XPS 30-50mm s povrchovou úpravou, na viditelných částech, mozaikovou omítkou. V ceně je započteno betonové schodiště ke vchodovým dveřím.

Naše stavební technologie

Naše stavební technologie pro stavbu obytných domů se řadí do kategorie DEÚ (dům energeticky úsporný) méně jak 70 (kWh/m2a). Parametrů energeticky úsporného domu dosahujeme bez jakékoliv úpravy řízené regulace oběhu vzduchu.

Při vhodném způsobu větrání (řízené větrání) patří domy do kategorie NED (nízkoenergetický dům) méně jak 50 (kWh/m2a). Lze tedy konstatovat, že v principu naše konstrukce vždy splňuje parametry nízkoenergetické stavby, ale na rozdíl od mnoha ostatních dodavatelů současně konstatujeme nutnost použití dalších technologií, aby se teoretické parametry nízkoenergetické konstrukce projevily v praxi.

Naše stavební technologie dřevostavby má všechny prvky, které jsou žádány od moderní dřevostavby. Detailně vyřešené napojení jednotlivých konstrukcí z pohledu funkčnosti vzduchotěsnících vrstev a eliminaci tepelných mostů. Izolační materiály mají nízkou tepelnou vodivost – lambdu (lépe izolují než levnější izolační materiály). Kotvící prvky pro fasádní izolanty jsou překryty “zátkami” pro eliminaci výrazných tepelných mostů. Vysoký stupeň prefabrikace stěnových panelů umožní rychlejší postup prací na stavbě. Kvalitní lepené dřevo použité na nosnou i nenosnou konstrukci domu.

Na naši stavební technologii se vztahuje záruka 60 měsíců a 30letá záruka na nosnou konstrukci.

Schéma obvodové stěny s izolační předstěnou

 1. Fermacell – sádrovláknitá deska 15 mm
 2. Dřevěný rám / vyplněn tepelnou izolací / 40 mm
 3. Parozábrana
 4. Dřevěný rám / vyplněn tepelnou izolací / 120 mm
 5. Fermacell – sádrovláknitá deska 15 mm
 6. Termofasáda 107 mm

Tloušťka celkem 297 mm
Součinitel prostupu tepla U=0,148 W/m2.K

Schéma vnitřní nosné stěny

 1. Fermacell – sádrovláknitá deska 15 mm
 2. Dřevěný rám / vyplněn tepelnou izolací / 120 mm
 3. Fermacell – sádrovláknitá deska 15 mm

Tloušťka celkem 150 mm

Schéma vnitřní dělící příčky

 1. Fermacell – sádrovláknitá deska 15 mm
 2. Dřevěný rám / vyplněn tepelnou izolací / 60 mm
 3. Fermacell – sádrovláknitá deska 15 mm

Tloušťka celkem 90 mm

Schéma stropu nad přízemím

 1. Podlahová krytina 10 mm
 2. Betonový potěr 50 mm
 3. Podlahový plastifikovaný polystyren 60 mm
 4. Mirelon
 5. Dřevotříska 22 mm
 6. Stropní nosník 60×240 mm; vzduchová mezera 120mm; tepelná izolace 120 mm
 7. Rošt z latí
 8. 2x Sádrokarton 25 mm

Tloušťka celkem 412 mm

Schéma stropu nad podkrovím

 1. Tepelná izolace 100 mm
 2. Dřevotříska 22 mm
 3. Stropní nosník 60×180 mm (vyplněn tepelnou izolací 180mm)
 4. Parozábrana
 5. Rošt z latí 30 mm
 6. Sádrokarton 15 mm

Tloušťka celkem 347 mm
Součinitel prostupu tepla U= 0,14 W/m2.K

Schéma střešní konstrukce

 1. Střešní krytina
 2. Střešní latě 33 mm
 3. Kontralatě 33 mm
 4. Difusní folie
 5. Krokev 60×180 mm; vzduchová mezera 30 mm,; laťování 60 mm (vyplněno tepelnou izolací 240 mm)
 6. Parozábrana
 7. Fermacell – sádrovláknitá deska 15 mm

Tloušťka celkem 315 mm
Součinitel prostupu tepla U= 0,17 W/m2.K

Schéma obvodové stěny pro pasivní dům

 1. Fermacell – sádrovláknitá deska 15 mm
 2. Dřevěný rám / vyplněn tepelnou izolací / 60 mm
 3. Parozábrana
 4. Dřevěný rám / vyplněn tepelnou izolací / 120 mm
 5. Fermacell – sádrovláknitá deska 15 mm
 6. Termofasáda 157 mm

Tloušťka celkem 367 mm
Součinitel prostupu tepla U= 0,12 W/m2.K

Schéma konstrukce stropu bungalov

 1. Tepelná izolace tl. 280 mm
 2. vazník
 3. CD profily
 4. Parozábrana
 5. Sádrokarton 12,5 mm

Tloušťka celkem 332 mm
Součinitel prostupu tepla U= 0,14 W/m2.K

Máte dotaz ohledně konstrukce dřevostavby?

Kontaktujte nás

Váš e-mail bude použit v souladu s platnou legislativou a našimi pravidly na ochranu osobních údajů pouze za tím účelem, za jakým nám jej poskytujete.