Výhody dřevostaveb

Proč si postavit dřevostavbu?

Celosvětový boom

Ve vyspělých státech světa jsou dřevostavby brány jako plnohodnotný stavební systém nejen pro rodinné domy. V mnoha evropských zemích přesahují dřevostavby 50% z nově budovaných staveb.

Ekologie

Vlastní výroba a výstavba dřevostaveb již z principu použitých technologií a materiálů jednoznačně snižuje dopady na životní prostředí.

Rychlost výstavby

Jednodušší příprava spodní stavby (základy) z důvodu nižší hmotnosti vrchní stavby (montované konstrukce). Dřevostavba není vázána technologickými přestávkami jako zdící systémy, ani vnějšími povětrnostními vlivy - mráz.

hlavní přednosti našich dřevostaveb

V současné době se ke dřevu jako stavebnímu materiálu opět vracíme. Dřevostavby totiž mají řadu výhod. Ve vyspělých státech světa (Švýcarsko, Německo, Rakousko, Skandinávie, Severní Amerika atd.) jsou dřevostavby brány jako plnohodnotný stavební systém nejen pro rodinné domy.

V mnoha evropských zemích již dřevostavby přesahují 50 % z nově budovaných staveb a ve skandinávských zemích se procento dřevostaveb pohybuje nad 90 % celkové plochy pro bydlení.

Výhody, které mají dřevostavby oproti stavbám klasickým a dnes již zřejmá nižší ekonomická náročnost při pohledu na celý životní cyklus dřevostavby, společně s ostatními ekonomicky neměřitelnými aspekty (např. příjemný pocit bydlení apod.), předurčují výhledově dřevostavbu jako nejprogresivnější technologii, a to i v oblasti výstavby objektů větších rozměrů.

Dřevo je i u nás tradiční materiál, který naši předkové po dlouhá staletí používali při stavbě svých domů. Technologický vývoj ale dřevo neprávem vytlačil, začaly se používat cihly, beton nebo tvárnice. Řada lidí dřevostavbu zbytečně zavrhuje, aniž by věděli proč, a při tom si neuvědomují, že i jejich zděný dům je minimálně z jedné třetiny také ze dřeva.

Ještě váháte, zda si pořídit dřevostavbu?
Podívejte se, kolik výhod dřevostavba má a začněte s námi stavět.

Vyberte si ze seznamu výhod a přečtěte si o nich více

Nízké náklady na vytápění dřevostavby

Náklady na vytápění jsou u dřevostaveb jednoznačně nižší. Prvním faktorem je délka topné sezóny, která je u dřevostaveb kratší. V době, kdy zděné domy už musí pro udržení vnitřní teploty topit (toto souvisí s povrchovými teplotami konstrukce), dřevostavba díky vysokému tepelnému standardu ještě nemusí začít topit. Tím se opět sníží energetická náročnost na vytápění. Dalšími faktory jsou vyšší povrchové teploty stěn, vysoký tepelný standard, nízká akumulace stěn, která je právě vykompenzována vysokým tepelným standardem a kratší topnou sezónou. Z toho těží majitel, který má díky dřevostavbě třetinové náklady na vytápění.

Nadstandardní tepelně-izolační vlastnosti

 • Povrchové teploty obvodových konstrukcí
Dřevostavby na rozdíl od zděné výstavby mají během topné sezóny vyšší povrchovou teplotu obvodových stěn, která je srovnatelná s teplotou vnitřního vzduchu. To přináší následující efekty: Stěny dřevostavby s vyšší povrchovou teplotou a nižší tepelnou vodivostí u použitých materiálů nepohlcují teplo z místností, proto se v dřevostavbě dosáhne podstatně rychleji „tepelné pohody” než ve stavbě zděné, což přináší i nemalé energetické úspory. Zděné stěny s nízkou povrchovou teplotou ochlazují vnitřní vzduch a je nutné pro pohodu člověka zvyšovat teplotu vzduchu v místnosti a tím se zvyšuje energetická náročnost na vytápění. Vlhkost obsažená v materiálech zděné stavby (malty, lepidla, omítky) pak zvyšuje energetickou náročnost na vytápění zejména v prvních letech užívání stavby, stěny jsou vlhké, tudíž méně izolují. Zvláště jsou na to náchylné plynosilikáty, kde se vlhkost nemusí odpařit nikdy!
 • Akumulace

Akumulace je pojem, kterým se všichni výrobci zdících systémů snaží zpochybnit kvalitu a užitné vlastnosti dřevostavby. Jednoduchá analýza postupu a zužitkování ohřívaného vzduchu ve zděném domě dochází k závěru, že akumulace tepla (energie) do zdících prvků není optimální pro výsledné energetické efekty vytápění.

Dům ze zdících prvků (akumulační prvek) se vytopí daleko pomaleji než dřevostavba, protože se nejdříve naakumulují obvodové stěny a poté vnitřní vzduch, což opět vede ke zvýšení energetické náročnosti na vytápění – u dřevostavby vytápíme vnitřní vzduch hned. Když se podíváme na zdící prvky od různých výrobců, zjistíme, že zdící prvky jsou z 60 % děravé (dutiny uvnitř cihel), aby výrobce alespoň částečně zvýšil tepelně izolační vlastnosti zdících prvků. Tím však tyto zdící prvky ztrácí akumulační vlastnosti v tom smyslu, jak je jako největší energetickou výhodu propagují výrobci klasických zdících systémů.

 • Vzduchotěsnost

Použití moderních technických zařízení (např. řízené větrání s rekuperací) v dřevostavbách je jednoznačně efektivnější než ve zděných stavbách. Dosažení srovnatelných parametrů konstrukce zděné stavby s parametry konstrukce dřevostavby tak, aby byl zajištěn shodný efekt využití těchto nových technických zařízení, bude ekonomicky náročné a je na místě otázka, zda je vhodné u zděných staveb tento postup realizovat.

Pro tato zařízení musí být jasně vymezen materiál, který zaručí vzduchotěsnost celé konstrukce. Dřevostavba takovou vrstvu má a tím zaručuje bezchybné fungování celého zařízení. Dosáhnout vzduchotěsnosti u zděných staveb je technologicky náročné, chybí celistvá vzduchotěsnící vrstva. Pouhá vnitřní omítka na obvodovém zdivu, která je doslova „rozstřílená” zásuvkami, vypínači, el. rozvaděčem, stoupačkami atd., nestačí.

Vzduchotěsnost stavby nesouvisí pouze s řízeným větráním s rekuperací. Každá stavba musí být vzduchotěsná, pokud není, hrozí: zvýšené tepelné ztráty – teplo uniká konstrukcí ven, uniklé teplo obsahuje vlhkost, která se vysráží na studené obvodové konstrukci (konstrukce pak méně izoluje), vznik plísní na vnitřní straně konstrukce, netěsnostmi vniká studený vzduch do stavby a narušuje tepelnou pohodu obyvatel domu atd. Hodnoty pro vzduchotěsnost pro všechny typy budovy jsou dány normou ČSN 73 0540-2.

Rychlost výstavby rodinného domu

Jedním z faktorů ovlivňující ekonomiku celé stavby je rychlost výstavby. Zejména se tak minimalizuje doba vázání finančních prostředků do objektu, který není schopen okamžitého užívání. U dřevostaveb se vložené finanční prostředky začínají vracet za podstatně kratší dobu než u staveb zděných.

Čím se dosahuje zrychlení stavby: Jednodušší přípravou spodní stavby (základové desky) z důvodu nižší hmotnosti vrchní stavby (montované konstrukce). Současně s přípravou a prováděním spodní stavby (základy) se ve vhodných klimatických podmínkách vyrábějí stěnové panely. Dřevostavba není vázána technologickými přestávkami jako zdící systémy, ani vnějšími povětrnostními vlivy – mráz. Celý proces stavby dřevostavby je na suché bázi. Dům tedy není po dostavbě vlhký.

Příznivý poměr užitkové a zastavěné plochy

Výhodou dřevostaveb jsou velmi malé tloušťky obvodových stěn v poměru k tepelně izolačním vlastnostem domu.

Při stejné tloušťce stěny u dřevostavby a zděné stavby, má dřevostavba podstatně lepší tepelně izolační vlastnosti. Dřevostavba je tedy daleko vhodnější pro stavbu nízkoenergetických a pasivních domů.

K tomu, aby se zděná stěna vyrovnala v tepelně izolačních vlastnostech dřevostavbě, musí mít stěny velkou tloušťku, to vede ke zmenšení podlahové plochy domu. Dřevostavba se stejnými vnějšími rozměry jako zděná stavba bude mít podlahovou plochu větší (na 100 m² obecné obytné plochy získáte u dřevostavby až o 8 m² plochy více než u stavby zděné).

Ekologické stavební materiály šetrné k přírodě

V souvislosti s dřevostavbou je nutno zdůraznit význam pojmu „ekologie”, jelikož ta jako první přináší ekologické standardy do této úrovně stavebnictví. Vlastní výroba a výstavba dřevostaveb již z principu použitých technologií a materiálů jednoznačně snižuje dopady na životní prostředí. Na rozdíl oproti „klasickým” stavbám je nejjednodušší popsat životní cyklus stavby zděné oproti životnímu cyklu dřevostavby.
 • Životní cyklus zděné výstavby:
Zde cyklus stavby začíná již při těžení surovin (téměř nevratný zásah do vzhledu a využití krajiny), následuje výroba zdících prvků v energeticky náročných pecích, převoz těžkých zdících prvků na stavbu a nakonec náročné zabudování do stavby. Následná „recyklace” zdících prvků po skončení životnosti stavby spočívá v odložení suti na skládce, kde se nerozloží a zůstane navždy.
 • Životní cyklus dřevostavby:
Životní cyklus dřevostavby začíná také u těžení suroviny, ale z obnovitelných zdrojů, a tím je dřevo. Další fáze je výroba a zpracování konstrukčního řeziva, která je daleko méně energeticky náročná. „Odpad”, který není vhodný pro výrobu konstrukčního řeziva, se použije např. na výrobu dřevotřískových desek. Díky nízké hmotnosti dřeva je převoz tohoto materiálu levnější, jelikož se ho převeze více najednou. Práce se dřevem je lehčí a jednodušší. Ekologická je i recyklace dřeva, které se zužitkuje jako materiál pro výrobu dřevotřískových desek nebo ekologické palivo, což znamená žádné uložení na skládky.

Přesná certifikovaná technologie dřevostavby

 • Eliminuje stavební chyby a nepřesnosti
Stavební systém dřevostaveb je kompletně certifikovaný zkušebnou a následně je výroba jednou ročně kontrolována.
 • Certifikace zahrnuje tyto základní body:
 • mechanická odolnost a stabilita konstrukce
 • požární odolnost konstrukce
 • akustické vlastnosti konstrukce
 • tepelná ochrana konstrukce
 • hygienické předpisy konstrukce
V celém stavebním systému se používají natolik kvalitní materiály, aby bylo zajištěno splnění zmiňovaných požadavků v hodnotách minimálně, jaké jsou požadovány i na zdících systémech, u kterých však nejsou vždy certifikovány. Naše stavební technologie pro stavbu obytných domů se řadí do kategorie DEÚ (dům energeticky úsporný) <= 70 (kWh/m².a). Parametrů energeticky úsporného domu dosahujeme bez jakékoliv úpravy řízené regulace oběhu vzduchu. Při vhodném způsobu větrání (řízené větrání) patří domy do kategorie NED (nízkoenergetický dům) <= 50 (kWh/m².a). Lze tedy konstatovat, že v principu naše konstrukce vždy splňuje parametry nízkoenergetické stavby, ale na rozdíl od mnoha ostatních dodavatelů současně konstatujeme nutnost použití dalších technologií, aby se teoretické parametry nízkoenergetické konstrukce projevily v praxi.
 • Naše stavební technologie dřevostavby má všechny prvky, které jsou žádány od moderní dřevostavby:
Detailně vyřešené napojení jednotlivých konstrukcí z pohledu funkčnosti vzduchotěsnících vrstev a eliminaci tepelných mostů. Izolační materiály mají nízkou tepelnou vodivost – lambdu (lépe izolují než levnější izolační materiály). Kotvící prvky pro fasádní izolanty jsou překryty „zátkami” pro eliminaci výrazných tepelných mostů. Vysoký stupeň prefabrikace stěnových panelů umožní rychlejší postup prací na stavbě. Kvalitní lepené dřevo použité na nosnou i nenosnou konstrukci domu. Stavební systém je certifikovaný. Na naši stavební technologii se vztahuje záruka 60 měsíců a na nosnou konstrukci záruka 30 let.

Dlouhá životnost dřevostavby

Dřevěné stavby přetrvávají staletí a z hlediska životnosti jsou plně srovnatelné se stavbami z jiných materiálů. Záleží na účelu, pro který je stavíme a také na péči, kterou jim věnujeme po dobu jejich existence. O všechno, co nám má dobře sloužit, se musíme poctivě starat – na to lidé rádi zapomínají. Samozřejmě i moderní dřevěné stavby musí splňovat přísné zákonné a normové požadavky na pevnost, stabilitu a životnost.

Cenová dostupnost dřevostavby

Ve spolupráci s předními dodavateli a výrobci stavebních materiálů jsou naše stavby cenově dostupné a současně dosahují té nejvyšší kvality.

rozhodli jste se?

Kontaktujte nás

Váš e-mail bude použit v souladu s platnou legislativou a našimi pravidly na ochranu osobních údajů pouze za tím účelem, za jakým nám jej poskytujete.